o nama

Izdavačka kuća
Connectum d.o.o.
8. mart br. 56,71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
tel.: 00 387 33 574 700
fax.: 00 387 33 574 701
e-mail: info@connectum.ba
www.connectum.ba

Direktor
Ajet Arifi

Komercijala i odnosi s kupcima
Sead Velagić
Selma Sokolović selma.sokolovic@connectum.ba
Alma Palalija alma.palalija@connectum.ba

Izdavački savjet Connectuma
prof. dr. Dževad Karahasan
prof. dr. Kerima Filan
prof. dr. Mile Babić
prof. dr. Muhamed Dželilović
prof. dr. Sadudin Musabegović
akademik prof. dr. Tvrtko Kulenović

Urednica
Emina Kamenarević emina.kamenarevic@connectum.ba
Lektorice
Emina Kamenarević, Suada Hedžić

 

Ime
E-mail
Komentar